کد خبر : 131954

پلیس منطقۀ “حائل” عربستان یک افسر پیشین سعودی را که سر همسر سوری اش را بریده بود، دستگیر و اعلام کرد که در خودروی قاتل، نمادها و شعارهای داعش را یافته است.

پلیس منطقۀ “حائل” عربستان یک افسر پیشین سعودی را که سر همسر سوری اش را بریده بود، دستگیر و اعلام کرد که در خودروی قاتل، نمادها و شعارهای داعش را یافته است.

به گزارش العالم، روزنامۀ عربستانی “العاجل” نوشت که پلیس استان “رماح” توسط برادر قاتل در جریان این قتل قرار گرفت. برادر قاتل به پلیس اطلاع داد که جسد یک زن سوری را یافته که سرش بریده و چندین ضربۀ چاقو بر بدنش وارد شده است.

برادر قاتل افزود که فرد جانی پیوسته میان ریاض، استان “شنان” و استان “رماح” در رفت و آمد بوده و دوهمسر سعودی و سوری داشته است.

پلیس “رماح”، پس از تماس و هماهنگی با پلیس “حائل” مطلع شد که خودرویی با مشخصات خودروی قاتل در نزدیکی یک خانۀ نیمه ساخته پیدا شده است.

پس از حمله به این خانه، نیروهای پلیس قاتل را که در کنار همسر سعودی اش، فرزندان این زن و فرزندان زن سوری اش یافتند و او را، که با مقاومت در برابر پلیس شعارهای “الله اکبر” سر می داد، بازداشت کردند.

روزنامۀ “عاجل” نوشت که قاتل افسر پیشین ارتش سعودی بوده و پس از دستگیری، به ارتکاب جنایت اعتراف کرده است.

نیروهای پلیس در تفتیش خودروی قاتل، نقشه های انفجارهای تروریستی برج های مسکونی شهر “الخبر” عربستان در دهۀ نود میلادی و نمادها و شعارهای ویژۀ گروه تروریستی داعش را یافته اند.