کد خبر : 132531

0210

اندیمشک جوان ، خروج یک واگن قطار باری از ریل در ایستگاه تنگ هفت خط آهن تهران – جنوب را مسدود کرد.

اندیمشک جوان ، خروج یک واگن قطار باری از ریل در ایستگاه تنگ هفت خط آهن تهران – جنوب را مسدود کرد.

به گزارش اندیمشک جوان ، به نقل از منابع محلی این حادثه حدود ساعت 3  پنجشنبه در ایستگاه تنگ هفت رخ داده است.

علت و چگونگی خروج واگن قطار باری از خط تاکنون از سوی راه آهن اعلام نشده است و ماموران در حال بررسی و میزان خسارت حادثه یاد شده هستند.
گفته می شود در پی این حادثه ماموران راه آهن برای بازگشایی مسیر وارد عمل شده و تلاش برای بازگشایی این مسیر ادامه دارد.
این حادثه موجب توقف حرکت قطارها در بخشی از مسیر خط آهن تهران – جنوب در محدوده استان لرستان به خوزستان شده است.
وقوع این حادثه ارتباط ریلی خوزستان با دیگر نقاط کشور را قطع کرده است، ایستگاه تنگ هفت در محدوده راه آهن ناحیه لرستان می باشد.