کد خبر : 144683

نگاهی به آمار نشان می‌دهد که میزان تصادفات ریلی در ایران به نسبت تراکم خطوط ریلی، بسیار بالاتر از میانگین جهانی بوده و کاهش میزان تلفات در شبکه‌های ریلی و حفظ جان مسافران، موضوعی ملی است که مشارکت همه دستگاه‎ها و عزم ملی را طلب می‌کند. سایت خبری تحلیلی شفاف

نگاهی به آمار نشان می‌دهد که میزان تصادفات ریلی در ایران به نسبت تراکم خطوط ریلی، بسیار بالاتر از میانگین جهانی بوده و کاهش میزان تلفات در شبکه‌های ریلی و حفظ جان مسافران، موضوعی ملی است که مشارکت همه دستگاه‎ها و عزم ملی را طلب می‌کند.
سایت خبری تحلیلی شفاف