کد خبر : 145041

74283_617

 برجام نتیجه داد: صادرات ۱۱ تن آبگوشت به آلمان وانگلیس!

 برجام نتیجه داد: صادرات ۱۱ تن آبگوشت به آلمان وانگلیس!