کد خبر : 146147

این وصیت نامه های  شهدا انسان را بیدار می کند و می لرزاند   امام خمینی(ره) وصیت نامه شهید احمد کاوه پور گلشن عمر خزان گشت زبستان رفتم           فصل گلها من از باغ و گـلستان رفتم ای طبیبـان کــه نـکـردیـد مــرا درد دوا            درد دانســتم انــدر پی درمـان رفتـم زنــدگی بار گــران بود بدوشم ، یـاران           […]

این وصیت نامه های  شهدا انسان را بیدار می کند و می لرزاند   امام خمینی(ره)

وصیت نامه شهید احمد کاوه پور

گلشن عمر خزان گشت زبستان رفتم           فصل گلها من از باغ و گـلستان رفتم

ای طبیبـان کــه نـکـردیـد مــرا درد دوا            درد دانســتم انــدر پی درمـان رفتـم

زنــدگی بار گــران بود بدوشم ، یـاران           بال گشودم و در گلـشن رضوان رفتم

مرغ روحم که شداندرقفس تن خسته          تــرک جان گفتم و اندر بر جـانان رفتم

در جــنگ اجـل اگــر چــه رنجـور شدم           از جــمله دوسـتـان خــود دور شــدم

بـــــودم دم احـتـضـار انــدر غم مـــرگ            دیــــدار علی دیـــدم و مسـور شدم

حــب احـمـد بــــــــود و تــــولای علی            بــــا ایـــن دو رفیق وارد گــــور شدم

حــــوران بــبــرنـــد خــدمـت مـولایــم             صد شکر که باحسین محشور شدم

 احمد کاوه پور

+ جوان اندیمشکی در سه شنبه ۱ اردیبهشت۱۳۸۸ — 0:5 | آرشيو نظرات