کد خبر : 191792

۰۶۳

اندیمشک شهری ست که قطار از وسط آن می گذرد. بی گمان این جمله اشتباهی ست زیرا اساسا باید بگوییم اندیمشک شهری ست که در اطراف راه آهن به وجود آمده است.

اندیمشک جوان : با این مقدمه و به بهانه مرگ یکی از همشهریانمان به وسیله قطار  می خواهیم در این رابطه چند کلامی عرض کنیم…
ابتدا ضمن عرض تسلیت به خانواده این همشهریمان باید بگوییم در این جور اتفاقات نه فرد حادثه دیده را می شود صددرصد مقصر دانست نه راننده قطار را…
بطور قطع نمی توان گفت مقصر اصلی این اتفاقات چه کسی بوده است، و از طرفی هم نمی توان گفت کسی به فکر این حل این معضل نیست.

به گفته برخی کارشناسان راه آهن مدعی ست زمانی که در این محل ریل ساخته می شد، ساخت سازهای مسکونی به شکل کنونی وجود نداشت، و بعدها این خانه ها در اطراف راه آهن به وجود آمده اند،  بنابراین راه آهن هیچ‌مسئولیتی ندارد و آن اداره یا ارگانی که مجوز ساخت و ساز مسکونی را داده است مسئول ساختن حفاظهای لازم برای ریل است.

هرمز یکی از شهروندان اندیمشکی می گوید، پس اگر اینطور است، در هر صورت الان شهر گسترش پیدا کرده و برای حفظ جان شهروندان راه آهن باید به خارج از محدوده شهری برود.

برخی دیگر از کارشناسان می گویند، راه آهن برای خدمت رسانی و تسهیل کار شهروندان و مردم کشور بوجود آمده و مردم اندیمشک هم جزیی از این کشور هستند و نباید برخوردی دوگانه با آنها شود، مثلا شهروندان اندیمشکی با شهروندان فلا شهر چه فرقی میکنند که برا یآنها حفاظ و حصار محافظ نصب می کنند.

آیا باید منتظر ماند و دید نفر بعدی که قربانی راه آهن می شود چه کسی است و آن راننده قطاری  که هیچ‌تقصیری در این جور اتفاقات ندارد دچار عذاب وجدان از کشتن یک انسان فشارهای روحی فروان آن شود کیست؟

محافظ ریل در  استان تهران  ، شایسته است چنین حفاظهایی اطراف ریل در اندیمشک نیز نصب شود.
عکس :سجاد اسدژیان