کد خبر : 204109

عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان گفت: سرمایه تأمین اجتماعی متعلق به کارگران و کارفرمایانی است که کوچکترین نقشی در اداره سازمان تأمین اجتماعی ندارند و دولت نه تنها پولی در این سازمان ندارد،بلکه بدهی کلانی هم به آن بدهکار است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، جمال رازقی جهرمی در میزگرد تلویزیونی دستمزد سال […]

عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان گفت: سرمایه تأمین اجتماعی متعلق به کارگران و کارفرمایانی است که کوچکترین نقشی در اداره سازمان تأمین اجتماعی ندارند و دولت نه تنها پولی در این سازمان ندارد،بلکه بدهی کلانی هم به آن بدهکار است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، جمال رازقی جهرمی در میزگرد تلویزیونی دستمزد سال ۹۶ کارگران گفت: براساس ماده ۴۱ قانون کار، هر ساله شورای عالی کار مکلف است، در بحث تعیین افزایش دستمزد همه شاخص ها را اعمال کند.
وی افزود: در سال جاری نیز بر همان اساس کارگروه های تخصصی متشکل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تشکل های کارگری و کارفرمایی به وجود آمده و بر طبق قانون افزایش دستمزد باید براساس معیارهایی مانند تورم، معیشت و امثال آن اعمال شود.
رازقی جهرمی با بیان اینکه ما در بخش کارفرمایی خودمان این بررسی ها را انجام داده ایم، خاطرنشان کرد: نمایندگان در کارگروه های تخصصی این مؤلفه ها و گزارشات رسیده را بررسی می کنند، تا به یک نتیجه واحد برای بررسی در صحن شورای عالی کار ببرند.
وی به این نکته اشاره کرد که در سالهای گذشته آنچه در شورای عالی کار برای افزایش دستمزد کارگران مصوب شده بیش از نرخ تورم بوده و این در حالی است که اقتصاد کشور و تولید وضعیت بحرانی داشته است.
عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان، تأمین معیشت کارگران را به تنهایی وظیفه کارفرما ندانست و افزود: آنچه در قانون اساسی آمده است، به عهده دولت است و ما وظیفه ای در قبال کارگر به عنوان تأمین اجتماعی داریم که در همه جای دنیا ۳۰ درصد به این سازمان پرداخت می شود که ۲۳ درصد آن را کارفرما پرداخته و ۷ درصد بر عهده کارگر است