کد خبر : 206653

قف

همزمان با فرارسیدن ماه میهمانی خدا، کمک به محرومان و مستمندان و اقشار ضعیف جامعه بعنوان یکی از کارهای خدا پسندانه بیشتر می شود.

اندیمشک جوان : همزمان با فرارسیدن ماه میهمانی خدا، کمک به محرومان و مستمندان و اقشار ضعیف جامعه بعنوان یکی از کارهای خدا پسندانه بیشتر می شود.

در یک تعریف ساده می توان گفت “کمیته امداد امام خمینی(ره), با هدف یاری نمودن محرومین و مستضعفان, امداد درماندگان و آسیب دیدگان و خود کفا کردن محرومان تشکیل یافته است.”

همه دستگاه ها و ارگانهای دولتی و حکومتی به نوعی وظیفه خدمت رسانی و خدمت گذاری به مردم را دارند، و هیچ نهاد و اداره و ارگانی برای خدمتی که مردم می رساند، منتی بر سر آنها ندارد.

در این میان برخی نهاد ها بیشتر و بصورت مستقیم و برخی کمتر و غیر مستقیم به خدمت رسانی مشغول هستند، که این امر ذره ای از ارزش خدمت رسانی آنها را کم نمی کند.

در این میان هم هستند کسانی که با اجرای اشتباه برنامه ها، خدمت رسانی به مردم را به یک کابوس و مشکل برای تبدیل می کنند.

این روزها شاهد هستیم که کرامت و حرمت برخی خانواده های مستضعف با اجرای اشتباه برنامه های خدمت رسانی به دغدغه ای بزرگ برای انها تبدیل شده است.

بسیاری از خانواده های تحت پوشش نهاد های حمایتی از جمله کمیته امداد با وجود محروم و بی بظاعت بودن و شاریط سخت و ناگوار زندگی، با سیلی صورت خود را سرخ نگه میدارند و آبرو داری میکنند.

سال گذشته بود که انتشار برخی تصاویر از توزیع بسته های غذایی در باغملک و امضاء گرفتن از خانواده های کم بضاعت موجی ناخوشایند نسبت به این موضوع ایجاد کرد، هرچند با افراد خاطی و مسببان این ماجرا برخورد شد، اما با این وجود بازهم شاهد رفتار هایی این چنینی هستیم.

برخی از خانواده ها که در این ماه مبارک بسته غذایی ناچیز را با تشریفاتی خاص به آنها اهداء کرده اند، از طرفی نمی توانند نسبت به این موضوع اعتراضی کنند، چه بسا که این سهم هم از آنها گرفته خواهد شد و از طرفی هم شأن و حرمت شان زیر پای غرور بی جای برخی ها لگد مال می شود.

به نظر اگر این لطف و کارهای نسنجیده انجام نشود ، خانواده ها بیشتر خوشحال خواهند شد، چرا که شأن و حرمت چیزی نیست که بتوان با یک بسته غذایی ناچیز آن را عوض کرد.