کد خبر : 207055

۰۲

رئیس شبکه بهداشت و درمان اندیمشک در حاشیه جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی اندیمشک از تجهیز چهار میلیاردی اتاق های عمل بیمارستان امام علی (ع) خبر د اد.

اندیمشک جوان، رئیس شبکه بهداشت و درمان اندیمشک در حاشیه جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی اندیمشک از تجهیز چهار میلیاردی اتاق های عمل بیمارستان امام علی (ع) خبر د اد.

به گزارش اندیمشک جوان، دکتر سیما جمشیدی گفت:  طرح تجهیز اتاق‌های عمل بیمارستان امام علی (ع) در اندیمشک با مبلغی باغ بر چهار میلیارد ریال اجرا شد.

.رئیس شبکه بهداشت و در مان اندیمشک با اشاره به جذب بیش از ۴ میلیارد ریال اعتبار برای تجهیز و بازسازی اتاق‌های عمل بیمارستان اندیمشک گفت: امیدواریم که با اجرای این طرح ها رضایت شهروندان  از خدمات حوزه بهداشت و درمان اندیمشک افزایش یابد.

طرح احداث سردخانه نگهداری واکسن، فعال سازی  ۲دستگاه اکسیژن ساز با اعتبار ۵میلیارد ریال از دیگر پروژه هایی است که در اندیمشک اجرا شده است.

وی گفت :با بسیج امکانات و برنامه ریزی مناسب بدنبال بر طرف کردن نیاز های بهداشتی و درمانی شهروندان هستیم.

دکتر جمشیدی با اشاره به بهره برداری از برخی پروژه های بهداشتی و درمانی در هفته دولت گفت: در یک برنامه با چشم انداز ۲۰ ساله نیاز های توسعه شهرستان اندیمشک بررسی و بزودی وارد فاز اجرایی می شود.

q