کد خبر : 207094

۰۳

نخستین مرکز گذری کاهش آسیب (D.I.C) همراه با درمان و نگهداری با متادون تحت نظارت اداره بهزیستی شهرستان اندیمشک افتتاح شد.

اندیمشک جوان ، نخستین مرکز گذری کاهش آسیب (D.I.C) همراه با درمان و نگهداری با متادون تحت نظارت شبکه بهداشت اندیمشک افتتاح شد.
مدیر شبکه بهداشت ودرماناندیمشک در حاشیه این افتتاحیه به خبرنگار ما گفت: هدف از راه اندازی این مرکز را کاهش آسیب و ساماندهی معتادین خیابانی دارای رفتارهای پرخطر است.
دکتر جمشیدی در ادامه افزود: کادر این مرکز متشکل از یک پزشک به عنوان مسئول فنی، یک نفر کارشناس ارشد روانشناسی و یک پرستار جهت ارائه خدمات در داخل مرکز و همچنین تیم های سیار جهت ارائه خدمت در مناطق پرخطر می باشد.
وی با اشاره به اینکه در این مرکز وسایل کاهش آسیب ( سرنگ، سرسوزن،پدالکلی، وسایل بهداشتی، و ….) ارائه می شود ، افزود: پذیرایی میان وعده ، خدمات مشاوره روانشناسی و کلاسهای آموزشی و درمان نگهدارنده با متادون جهت مدد جویان دارای رفتارهای پرخطر از دیگر خدمات صورت گرفته در این مرکز است.
ارجاع به مراکز درمانی، انجام مصاحبه های انگیزشی وتوزیع یک وعده غذای  گرم  از دیگر خدمات مرکز(D.I.C) در شهرستان ایرانشهر است.
er