کد خبر : 207362

یاقوتپور

رییس انجمن هنرهای نمایشی خوزستان به خبرنگار ما گفت:در مراسم اختتامیه بیست و نهمین جشنواره تاتر استان خوزستان از خبرنگاران ویژه تاتر استان تجلیل می شود.

اندیمشک جوان ، رییس انجمن هنرهای نمایشی خوزستان به خبرنگار ما گفت:در مراسم اختتامیه بیست و نهمین جشنواره تاتر استان خوزستان از خبرنگاران ویژه تاتر استان تجلیل می شود.

به گزارش اندیمشک جوان محمد یاقوتپور گفت: خبرنگاران صادق و اصحاب رسانه با قلم خود در جهت رشد و اعتلای هنر استان گام برمیدارند .

وی در ادامه طی پیامی گفت:

بی شک رسیدن به جایگاه رفیع و پرطلاوت و حلاوت این روزهای تاتر استان خوزستان و پویایی افزون برپیش هنرمندان تاتر استان و همچنین اقبال عمومی صورت گرفته در جذب مخاطب حرفه ای که از اهداف غایی انجمن هنرهای نمایشی استان خوزستان در بدو شروع دوره مدیریت جدید هیات رییسه بود.

بدون همراهی و همکاری و اطلاع رسانی دقیق خبرنگاران صادق و اصحاب رسانه که با قلم خود در جهت رشد و اعتلای هنر استان گام برمیدارند مقدور نبود.
در اینجا برخود فرض واجب میدانم تادر روز خبرنگار  از تمامی اهالی رسانه که همواره در راه تعالی هنر قدسی نمایش استان کوشا هستند تقدیر نموده و نوید تجلیل از خبرنگاران ویژه تاتر استان را در آیین اختتامیه بیست و نهمین جشنواره تاتر استان خوزستان در روز ۱۲ شهریورماه را خدمت دوستان اعلام نمایم.

محمد یاقوت پور
رییس انجمن هنرهای نمایشی استان خوزستان