کد خبر : 207392

img_6508

روز گذشته ماه گرفتگی جزئی در کشور رخ داد که گوشه ای از این زیبایی در قالب تصویر ارائه می شود.

اندیمشک جوان ، روز گذشته ماه گرفتگی جزئی در کشور رخ داد که گوشه ای از این زیبایی در قالب تصویر ارائه می شود.

img_6496 img_6499 img_6506 img_6508 img_6509 img_6510 img_6511 img_6512 img_6513 img_6514