کد خبر : 207547

فرماندار اندیمشک پیمان جهانگیری

فرماندار اندیمشک در نشست هماهنگی هفته دولت گفت: هفته دولت فرصتیمناسب برای تعامل بیشتر مردم و دولت و تشریح دستاوردهای نظام است.

اندیمشک جان ، فرماندار اندیمشک در نشست هماهنگی هفته دولت گفت: هفته دولت فرصتیمناسب برای تعامل بیشتر مردم و دولت و تشریح دستاوردهای نظام است.

به گزارش اندیمشک جوان ، پیمان جهانگیری در نشست هماهنگی هفته دولت که در فرمانداری اندیمشک برگزار شد، گفت: هفته دولت زمان مناسبی برای تعامل و نشان دادن ظرفیت ها و ارائه گزارش فعالیت های دولت است.

وی درادامه ضمن اشاره به اینکه تمامای مدیران پروژه ها و برنامه های انجام شه خود در هفته دولت را به فرمانداری ارسال کنند گفت: مدیران ادارات شهرستان پروژه ها و طرهای خود و طرح هایی که آماده افتتاح هستند به این فرمانداری ارسال کنند.

جهانگیری با شااره به اینکه :دولت و مردم در کنار یکدیگر به پیشبرد اهداف نظام کمک می کنند، افزود:   این ارتباط دو طرفه موجب ارائه خدمات بهتر و بیشتر خواهد شد.

وی با اشاره به نقش کلیدی مدیران ادارات در برنامه ریزی و هرچه باشکوه تر برگزار کردن برنامه های هفته دولت گفت: مدیران تعامل و همکاری را در اولویت کارهای خود قرار دهند و نسبت به تسریع و شتاب در  پروژه های اجرائی اقدام کنند.

بهمن انوشه رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در این نشست برخی از برنامه های محوری هفته دولت را تشریح کرد.