کد خبر : 207730

img_0019

اندیمشک جوان ، در راستای امنیت پایدار در منطقه و کمک به حل منازعات موجود  پرسنل سپاه در مراسم یادبود قربانی چمگلک حضور  یافتند.  

اندیمشک جوان ، در راستای امنیت پایدار در منطقه و کمک به حل منازعات موجود  پرسنل سپاه در مراسم یادبود قربانی چمگلک حضور  یافتند.

 

img_0019 img_0034 img_0042