کد خبر : 207826

img_0566

راهپیمایی نمازگزاران اندیمشکی در صفوف به تنیده بعد از نماز عبادی سیاسی جمعه در اعلام انزجار ازکشتار بی رحمانه و نسل کشی مسلمانان در میانمار برگزار شد.

راهپیمایی نمازگزاران اندیمشکی در صفوف به تنیده بعد از نماز عبادی سیاسی جمعه در اعلام انزجار ازکشتار بی رحمانه و نسل کشی مسلمانان در میانمار برگزار شد.

همزمان با سراسر کشور، مردم غیرمتمند اندیمشک با شعارهای مرگ بر استکبار و مرگ بر آمریکا ؛  مرگ بر اسرائیل ضمن محکوم کردن  ارتباط پشت پرده این کشورهای سلطه گر خواستار توجه جامعه جهانی به این اقدام وحشیانه و جلوگیری از کشتار مردم بی گناه و بی دفاع میانمار شدند.

در این راهپیمایی اعتراضی از همه مسلمانان جهان خواسته شد تا با قرار گرفتن در یک صف به دادخواهی این مظلومان بشتابند.

 

img_0566 img_0575 img_0576 img_0583 img_0589 img_0596 img_0597 img_0598 img_0600 img_0603 img_0604 img_0608 img_0616 img_0621 img_0624 img_0626 img_0627 img_0628 img_0629