کد خبر : 207842

a7fadc6a-2484-4736-ac05-9a7120f1d6af_20130819_081148

بازسازی، تعریض و آسفالت جاده پلاژ سددز با جدیت در حال انجام است.    

بازسازی، تعریض و آسفالت جاده پلاژ سددز با جدیت در حال انجام است.