کد خبر : 208359

صرفه جو معاون فرماندار اندیمشک

جلسه ی کمیته مناسب سازی شهرستان اندیمشک به ریاست معاونت فرماندار و با حضور سایر اعضاء در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

اندیمشک جوان : جلسه ی کمیته مناسب سازی شهرستان اندیمشک به ریاست معاونت فرماندار و با حضور سایر اعضاء در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.
به گزارش اندیمشک جوان، معاون فرماندار اندیمشک در این جلسه بر لزوم مناسب سازی فضاها و معابر درجهت رفع موانع معلولین در تردد معابر شهری تاکید کرد.
کرم صرفه جو در ادامه با اشاره به ارزش و اهمیت این قشر جامعه افزود: کلیه ادارات ،بانکها و ارگانهایی که مشکل مناسب سازی دارند باید در یک فرصت یکماهه برای رفع نواقص و اعلام تایید نهایی پیشرفت کار به اداره بهزیستی بعنوان دبیر جلسه اعلام کنند.
در این جلسه با پیگیری مصوبات جلسات قبل و ارزیابی میزان عملکرد دستگاه ها در امر مناسب سازی و پیشبرد اهداف تعیین شده درجهت رفع موانع معلولین در تردد معابر شهری که توسط اداره بهزیستی شهرستان اندیمشک بخشی ازموانع و مشکلات معابر شهری گزارشی تهیه و ارائه شد.
در ادامه رئیس اداره بهزیستی اندیمشک ضمن تشکر از همراهی دستگاه ها ،ارگان ها واماکن عمومی ، خواستار اهمیت بیشتر مسئولین به جانبازان ،معلولین وسالمندان شد.
بیروم وند گفت:  مناسب سازی مکانهای اداری و اماکن عمومی یکی از ضروریات است که تقاضا داریم مسئولین محترم بصورت جدی پیگیر این موضوع باشند .

۰۱۰۰۰