کد خبر : 208598

img_2631

ثبت نام کارت اهدای عضو در مرقد شهدای گمنام اندیمشک برای عموم مردم شروع شده است.

اندیمشک جوان ، ثبت نام کارت اهدای عضو در  مرقد شهدای گمنام اندیمشک برای عموم مردم شروع شده است.
اندیمشک جوان، این طرح از چند روز قبل با حضور تیم سفیران اهداى عضو در اندیمشک شروع شده و هم اکنون در مرقد شهدای گمنام در حال اجرا است.
این طرح به منظور گسترش فرهنگ ایثار و آشنایی عموم مردم با این عمل خدا پسندانه اهداء عضو صورت گرفته است.
در مرگ مغزی، خون‌رسانی به مغز متوقف شده، اکسیژن‌رسانی به آن انجام نمی‌شود،  مغز تمام کارکرد خود را از دست می‌دهد و دچار تخریب غیرقابل برگشت می‌شود.
در سالهای گذشته بدلیل ناشناخته بودن این عمل خداپسندانه و نبود فرهنگ اگر کسی مرگ مغزی می شد برای اهدا عضو آن مقاومت زیادی می شد و برای خانواده شخص متوفی این کار بسیار دردناک بود.
اما خوشبختانه با تلاشها و فرهنگ سازی که در این زمینه شد ، قبول کردن این موضوع برای خانواده شخص متوفی که اعضای بدن عزیزشان می‌تواند در جسم شخص دیگری هنوز نفس بکشد و به بیمار دیگری که تا مرگ فاصله‌ای ندارد جان دهد امید تازه ای به بیماران نا امید داد.