کد خبر : 208605

مردم ایران پس از سالها تحمل رنج و مشقت از سوی حکومت پهلوی توانستند با قیام خود و صرف هزینه ای سنگین به خواسته خود که همان جمهوری اسلامی بود برسند.

نظارت بر مسئولین امر راهبردی در حفظ نظام

 

بیژن سلطانی: مردم ایران پس از سالها تحمل رنج و مشقت از سوی حکومت پهلوی توانستند با قیام خود و صرف هزینه ای سنگین به خواسته خود که همان جمهوری اسلامی بود برسند.

انقلاب و تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران بعنوان الگو و نقشه راهی برای تمام ملت های مظلوم معرفی شد و باطبع آن در گوشه و کنار دنیا ملت های مظلوم از آن الگو گرفتند.

به نظر می رسد موضوعی که ارزش آن کمتر از خود انقلاب نیست، حفظ انقلاب و دستاوردهای ان است که تابع متغیر های گوناگونی می باشد.
یکی از متغیر های اثر گذار در حفظ و پیشرفت انقلاب ، وظیفه بسیار حساس مسئولین در قبال مردم است، که نظارت و کنترل آن امری راهبردی در حفظ انقلاب و دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی است.
دوری از منفعت طلبی، آگاهی و بصیرت نسبت به مسائل و موضوعات مختلف داخلی و خارجی، با تقوا بودن و دوری از دنیا پرستی و ….از جمله مواردی است که اگر گریبانگیر مسئولین نظام شد موجبات نارضایتی و ضربه زدن به نظام را فراهم خواهد آورد.
امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری هر یک به سهم خویش، بارها تذکرات و توصیه‌هایی به مسئولین رده‌های مختلف در کشور داشته‌اند، تا مبادا افرادی که در پست‌های مختلف حکومتی به قدرت می‌رسند، از مسیر صحیحِ خدمتگذاری خارج شده و در منجلاب دنیاپرستی و قدرت‌طلبی گرفتار شوند.
از سوی دیگر انسان جایز الخطاست و در همه حال ممکن است از عمد و یا به سهو مرتکب عملی شود که دید مردم را نسبت به کل نظام و مسئولین تغیر دهد و هزینه جبران ناپذیری به نظام وارد کند.
برخورد مناسب و بموقع مسئولین ارشد نسبت به اعمالی که از سوی این افراد رخ داده می تواند اعتماد مردم را بیش از پیش به نظام و انقلاب برگرداند و بعنوان پشتوانه ای برای حفظ نظام تلقی شود.
با گسترش شبکه های اجتماعی در جامعه، افراد و مسئولین درگیر آن شده اند، ورود سریع این تکنلوژی ها و نبود فرهنگ استفاده از آن از یکسو و از سوی دیگر نبود قانونی برای رفع مشکلات آن باعث شده تا در برخی موارد نه تنها وسیله مناسب بلکه به ابزاری مخرب تبدیل شود.

لازم است که مسئولین حداقل تا وضع قانون و ورود فرهنگ مناسب با خود کنترلی از ضربه زدن به دستگاه های متبوع خود و نظام جلوگیری کنند و آموزش های ابتدایی در این خصوص می تواند اثر گذاری مناسبی در جامعه داشته باشد.

 

 

نظارت بر مسئولین امر راهبردی در حفظ نظام