کد خبر : 208838

    پاسداشت بسییار مهم  و محوری ۹ دی در مقدمه باید بگویم چه اتفاقی افتاد یعنی زمینه های اینکه یک حادثه یک حماسه و انسجام درونی در ملت ایران اتفاق افتاد چه بود. یعنی زمینه های شکل گیری این حماسه چه بود؟>! یکی از زمینه های اصلی و محوری شکل گیری حمسه ۹ دی […]

 

 
پاسداشت بسییار مهم  و محوری ۹ دی در مقدمه باید بگویم چه اتفاقی افتاد یعنی زمینه های اینکه یک حادثه یک حماسه و انسجام درونی در ملت ایران اتفاق افتاد چه بود.

یعنی زمینه های شکل گیری این حماسه چه بود؟>! یکی از زمینه های اصلی و محوری شکل گیری حمسه ۹ دی هتک حرمت به ماه محرم و روز عاشورا و عکس حضرت امام بود که این حرکت وقیحانه سبب جریحه دار شدن احساسات مذهبی مردم ایران شد.

و همچنین احساسات مردمی غیر مذهبی شد، کسانس که ارق و دوستدار ایران بودند اوج حرکت ایرن افراد نسبت به این کاری که انجام دادند در روز عاشورا نشانگر این بود که ؟آنها اعتقادی به ارزشها و مظاهر اسلامی از جمله امام و حادثه عاشورا و نظیر اینها ندارند به همین دلیل روز امام حسین (ع) را تبدیل به یک جشن کردند و رقصیدند و طنازی کزردن و از آن طرف به صفوف نماز عزاداران و کسانی که چهره مذهبی داشتند حمله کردند.

شعار هایی می دادند بیانگر ممبازه اساسی با نظام اسلامی و اصل ولایت بود شعار می دادند و مرگ بر اصل ولایت فقیه ، این اصل ولایت فقیه یعنی نه اعتقادی به جمهوری اسلامی ، نه به لایت فقیه بلکه به اصل ولایت نبی اکرم |(ص) و اسلام نداشتند.

به هر تقدیر این هتک حرمت به عاشورا و عزاداران ااح حسین ؟(ع) ملت ایرران را به یک نگرانی بیش از حد مبتلا کرد و آنها را نگران و چشم ها را گریان کرد و این ۹ دی واکنش به همین حرکت بود .

اعلام حمایت از نظام و سید الشهدا و بیعت با عاشو را و ماه محرم بود، نگته دیگری که در رابطه با حماسه ۹ دی باید بیان شود، این است که اگر درایت و بصیرت و مدیریت مقام معظم رهبری نبود و از آن طرف تولی و ولایتمداری مردم نبود، یعنی مردم هشیار نبودند با مدیر اجتماعی جامعی همراه نمی شدند به این زودی ها این قصه پایان پیدا نمی کرد و سر دراز داشت و پیامد های منفی دبیشتری را برای کشور بدنبال داشت.

بنابر این مقام معظم رهبری با آن سخنرانی که انجام دادند سبب شدند که آن حماسه عظیم حضور ملیونی مردم نه در تهران بلکه در تمام اقصی النقاط ایران مردم به دفاع از آرمانهای انقلاب و تجدید میثاق با سید الشهدا و محرم تجدید میثاق با ولایت فقیه بیرون آمدند که این نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت و ماندگار شد.

برگ های زرین انقلاب اسلامی در کنار آزاد سازی خرمشهر، ۲۲ بهمن و نظیر اینها که امام تعبیر به یوم الله کردند قرار گرفت.

اگر ما نگاه بکنیم به مکتئوبات و فضای مجازی داخل و. خارج از کشور نسبت به آن روز یعنی ۴ شنبه ۹ دی ۱۳۸۸ اکثریت وقایع نگاری های منصفانه و تاریخی که از سر نه عناد و تعلقات سیاسی همه نوشتند که آمدن مردم به صحنه در ۹ دی واکنش به آشوب و هنجار شکنی هایی ، که در روز تاسوعا و عاشورا صورت گرفت.

مردم بخاطر جناح های سیاسی وارد صحنه نشدند مردم بخاطر چپ و راست و از این قبیل طبقه بندی ها وارد صحننه نشدند، مردم چون دیندند به ماه محرم به سید الشهدا و حضرت امام توهین شد، مردم وارد صحنه شدند و واکنش نشان دادند.

و این نکته بسیار مهمی است که در تحلیل حادثه ۹ دی باید به آن توجه کند ف نکته بعدی باید به این قضیه توجه کرد که عموم روزهای تاریخی که ملت ایران به فراخور عقاید مذهبی و سیاسی خودش آنها را انجام می دهد و به صحنه می آید ، این حضور چه در ۹ دی چه در روز قدس چه در روز ۲۲ بهمن چه در روز ۱۲ فروردین و چه در روزهایی که مردم به صحنه می آیند هیچکدام از آینها برای دفاع از هیچ گروه و حزب و جناح سیاسی نیست ، ما شاهد حضور خالص مردم بدون هیچ چشمداشتی برای دفاع از انقلاب اسلامی هستیمهرکسی بخواهد حضور این مردم را به جناح حزب یا اندیشه ای نسبت دهد رفتارهای آن راه به بی راهه برده اند.

البته در کنار این مسئاله این نمکته را هم باید توجه کنیم که در ۹ دی هیچ کس برای حمایت از دولت منتخب وارد میددان نشد، اگر توجه کنید در دست احدی تصویری از ریاست جممهوری نبود، این خروش خالصانه مردم برای دفاع از هویت جمهوری اسلامی و ولایت فقیه بود.

اتفاقی که در این روز افتاد نشانه تعتماد مردم به جمهوری اسلامی بوددر حالی که بسیاری از خواص نخبگان و دلسوزان جامعه که ادعا داشتند که اعتماد مردم نسبت به نظام از بین رفته و اعتقادی به نظام ندارند ،قهر کردند و در عمل ثابت شد که این مردم سی و اندی بعد ازپیروزی انقلاب اسلامی پای پرچم جمهوری اسلامی ایستاده اند و به اصول اولیه انقلاب اسلامی سال ۵۷ پایبند هستند.

اینها نکات مهمی است ، یک حضور سیاسی و اجتماعی صرف نیستند یک حضور سیاسی ، اجتماعی مبتنی بر یک فرهنگ وفاداری به آرمانها و اصول ارزشمند انقلاب اسلامی هست.

این حضور مردم در

این حاضر شدن مردم در ۹ دی ۸۸ چه دستاوردهایی داشت!؟ یک دستاورد که بارها به آند پرداخته ایم طرفداری مردم از نظام جمهوری اسلامی و رهبری بود، یکی از دستاوردهای مهم و حماسی  مردم ایران  بود که مردم نشان دادند نظام و ولایت فقیه را دوست و اعتقاد دارند و در واقع بیعتی بود در قالب بیعت با سید اشهدا و محرم و ارزشهای انقلاب اسلامی ف دستاورد دو.م که می توان به ان اشاره کرد پشتوانه سازی محکم و استوار این حضور حماسه ساز مردم برای یک حضور مقتدرانه در عرصه بین الملل بود؟ف دشمن وقتیب دید که مردم انقلاب اسلامی چطور به صحنه آمده اند در رفتار های خود با جمهوری اسلامی تجدید نظر کردند و دیدند مردم پای این نظام و انقلاب ایستاده اند و به راحتی نمی توان با آنها در افتاد.

مردم با حضور عاشورایی خود در حقیقت برخواسته از تعهد دینی و مکتبی بود به میدان آمدده بودند و خشم و انزجار خودشان از هتک حرمت به سید الشهدا به نمایش گذاشتند و وفاداری خودشان را نسبت به آرمانها یانقلاب اسلامی و ولایت فقیه  نشان دادند این چیز کمی نبود در حقیقت مردم در ۹ دی یک حماسه عاشورایی خلق کردند.

و توانستند بعنوان مردم متعهد و دوستدار انقلاب سیلی محکمی به آشوب طلبان و  استکبار جهانی و هرکسی بنای ناسازگاری با انقلاب اسلامی دارند بزنند.

نکته بعد در رابطه با حماسه ۹ دی این بود که، برخی تا قبل از این حضور دچار تردید بودند که آیا مردم هستند یا نیستند،در یک تردید و ابهام جدی بودند اما بعد از این جسارت ها و توهین ها منافقین و گروهک های سیاسی و اغتشاشگران و توهین به اعتقادات و امام حسین (ع) را از تردید و ابهام خارج کردند.

مردم در این حادثه پس انتخابات،  پشت سر رهبری با بصیرت وارد شدند و نشان دادند که مسائل و موقعیت کشور و نظام را بخوبی درک می کنند ، تظاهرات ۹ دی در تاریخ سه دهه و اندی که از تاریخ انقلاب سپری می شود بی نظیر بود و هرگز راهپیمایی به این شدت و هدت به این صورت نداشته ایم، موج عظیم و اعتراضات مردمی و خیل گسترده مردم نسبت به بی حرمتی به سید الشهدا و شخص اممام خمینی (ره) بی نظیر رود و سابقه نداشت.

حتی می توانم ادعا کنم میزان حضور این مردم از میزان حضور مردم در انتخابات سال ۸۸ هم فراتر رفت و بییشتر بود حتی کسانی که در انتاخابات هم شرکت نکرده بودند آمدند به صحنه و اعلام وفاداری کردند.

این حرکت مردم دشمنان بیرونی و داخلی مخصوصا بیرونی را ،  پس از انتخابات  ۸۸ از ضربه زدن به جمهوری اسلامی نا امید کرد و از آنطرف از دورن یک انسجام جدی و خوبی شکل گرفت که پیام

بسیار عظیم و پر محتوایی به دشمنان ما بود که از بیرون انقلاب و مردم را رصد می کنند ، یکی دیگر از دستاوردهای حماسه ۹ دی این بود که نشان داد انقلاب اسلامی یک انقلاب عاشورایی است یک انقلابی برگرفته از مطالبات دینی شعارهای معنوی دارد و متاثر از دینداری ودغدغه های اخلاقی دارد، انقلابی است که با الهام از نهضت امام حسین (ع) به رهبری مردمی از تبار پاکان از صلاله رسول الله که حضرت امام خمینی باشد آغاز شده با همان مطالبات و شعار ها و شعور ها پیروز گشت و امروز هم استمرار پیدا کرده امروز هم ادامه دارد یعنی در حقیقت حضور حماسی مردم در ۹ دی یک بار دیگر خواستگاه عاشورایی و ماهیت معنوی انقلاب را یاد آور شد.