کد خبر : 208873

سرهنگ علی نجفوند

فرمانده تیپ حضرت مهدی (عج) نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: نُه دی صدای هوشمندانه ی ملتی بود که با بصیرت به ماهیت فتنه گران پی برده بود.

سرهنگ پاسدار علی نجفوند افزود: قیام ۹دی عاشورایی دیگری بود در مقابل یزیدیان حمله ور شده به خیام ، تکایا و اصحاب  امام حسین (ع)، اما این بار  یاران امام فقط  ۷۲ نفر نبودند، بلکه این قیام بیش از ۷۲ میلیون پشتوانه داشت .
وی گفت: نُه  دی سال ۸۸ مهر تایید دیگری بود بر تداوم انقلاب اسلامی بود، تا به دشمن بفهماندکه نمیتوان انقلاب ایران با پشتوانه مردمی را با انقلابهای رنگی و یا مخملی ساقط کرد.
سرهنگ نجفوند گفت: امروز مردم ما با تأسی از قیام ۹ دی سال ۸۸ وحدت و یکپارچگی ایران زمین را مد نظر دارند و هوشمندانه فضا سازی دشمن را رصد و مدیریت میکنند.
وی افزود: وقتی دشمن میخواست با رمز تقلب در انتخابات انقلاب ما را مصادره کند با توکل بر خدا توانستیم دفع شّر کنیم و از سوی دیگر، انقلاب خود را تثبیت و عمق استراتژیک دفاعی را بیشتر کنیم .
سرهنگ پاسدار علی نجفوند گفت: وقتی دشمن به حزب الله بعنوان مولود انقلاب اسلامی  حمله کرد تا نیروهای حزب الله را در تُنلهای زیر زمینی جنوب لبنان دفن کند با توکل بر خدا نه تنها حزب الله از بین نرفت بلکه توانست از جنوب لبنان به عمق سوریه گسترش عمق دهد .
وی تصریح کرد: وقتی دشمن با نقشه ی تجزیه سوریه با عوامل خود به این کشور حمله کرد با توکل بر خدا سوریه با تکیه بر جمهوری اسلامی نه تنها شکست نخورد بلکه امروز درس عبرتی شد برای متجاوزین و نقطه قوت و دلگرمی برای مظلومان دنیا و الان محور مقاومت بیخ گوش اسرائیل خیمه زده است .
فرمانده تیپ حضرت مهدی (عج) گفت: اگر دشمن از این همه شکست در مقابل جمهوری اسلامی بخود نیامده و قصد شیطنت دیگر داشته باشد ما آماده ایم و قطعاشکستهای دیگر  باعث بدنامی بیشتر آنها  خواهد شد، چون انقلاب ما با این حوادث و مشکلات ایجادی توسط دشمن  بیمه، و ماباوجود چنین برنامه هایی بروزتر و هر روز نسبت به روز قبل آماده تر می شویم.
وی در ادامه افزود: جوانان ما خود را با زره ولایت پذیری در مقابل انواع فتنه و شلیک توپخانه های دشمن در فضای مجازی بیمه کرده اند ، ما برای حفظ نهال انقلاب خون داده ایم و قطعا بعد از ۴ دهه برای حفظ این درخت تنومند تا پای جان  ایستادگی کرده تا آن را به صاحب اصلی اش مهدی فاطمه  (س) بسپاربم.

سرهنگ علی نجفوند