کد خبر : 208890

img_7110

اندیمشک جوان، مردم اندیمشک با راهپیمایی صبح امروز مشت محکمی بر دهان آشوب گران و فتنه گران زدند.

اندیمشک جوان، مردم اندیمشک با راهپیمایی صبح امروز مشت محکمی بر دهان آشوب گران و فتنه گران زدند.

img_7110 img_7116 img_7119 img_7120 img_7121 img_7122 img_7148 img_7159 img_7166 img_7169 img_7175 img_7180 img_7207 img_7208 img_7209 img_7210 img_7212 img_7215 img_7247 img_7248 img_7259 img_7270 img_7274 img_7280