کد خبر : 71228

Picture-207

اندیمشک جوان ، حکایت تازه ای از یک منطقه بکر و مستعد در ساحل رودخانه کرخه در غرب اندیمشک و پایین تر از پل تنظیمی کرخه است. در این منطقه، پیشتر پلی بر روی رودخانه کرخه بسته شده بود که بر اثر جریان تند رودخانه بخشی از آن از بین رفته بود که اینک مورد […]

اندیمشک جوان ، حکایت تازه ای از یک منطقه بکر و مستعد در ساحل رودخانه کرخه در غرب اندیمشک و پایین تر از پل تنظیمی کرخه است. در این منطقه، پیشتر پلی بر روی رودخانه کرخه بسته شده بود که بر اثر جریان تند رودخانه بخشی از آن از بین رفته بود که اینک مورد مرمت قرار گرفته و عبور و مرور بر روی آن جریان دارد.

ساحل زیبا ، درختان خودرو و بیشه زارها و همچنین اراضی کشاورزی اطراف بر زیبایی آن افزوده است. این منطقه یکی از پتانسیل های آماده سرمایه گذاری گردشگری در۲۰ کیلومتری غرب اندیمشک قرار دارد که مسیر دسترسی به آن از طرف جاده اندیمشک – دهلران است.